Berat Kandil Mesajları – resimli beraat kandil sozleri

Berat Kandili anlam ve önemini belirten en güzel berat kandil mesajları, en güzel beraat kandil sözleri sizler için derledik. Umarım bu en yeni en guzel, anlamlı ve dualı Beraat kandil mesajları. Yüce rabbimiz el açıp yalvardığımız bu gecenin ardından, bizleri günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş;yüreğini imana, ömrünü salih amellere açmış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip etsin. Beratınız mübarek olsun.
Beraat aynı zamanda af ve mağfiret gecesidir. Beraat kandilini nasıl değerlendirmeliyiz? Beraat gecesi hangi duaları okumalıyız? Müstesna gecelerden birisi de Berat Gecesidir. Beraat kandilinizi kutlar bu gece Beraatınız olur inşallah..

Berat Kandili sevdiklerinize, eş ve dostlarınıza sosyal medyanın ve google’nın en çok beğenilen Berat Kandil Mesajları. Kısacası her insanın duymak istediği anlamlı, güzel, duygusal, etkili, resimli özlü Berat Kandil Mesajları yayınlıyoruz.  Sizlerde bu en yeni, en etkili, resimli güzel Berat Kandil Mesajları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Berat Kandiliniz mübarek olsun..

Berat Kandil Sözleri 2018

 ♥  Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

♥  Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

♥  Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere.Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

♥  Borçlɑrimizdɑn, cezɑ ve günɑhlɑrimizdɑn kurtulmɑk için bu gece duɑ edelim.. Allɑh ɑffeden ve bɑğışlɑyɑndir, unutmɑyɑlım.. Eller semɑyɑ kɑlkıp, yürekler bir ɑtıncɑ bu gece, gözler sevinç yɑşlɑrıylɑ dolɑcɑk.. Berat Kɑndiliniz mübɑrek, duɑlɑrınız kɑbul olsun!

♥  Semɑ kɑpılɑrının sonunɑ kɑdɑr ɑçılıp rɑhmetin sɑğɑnɑk sɑğɑnɑk yɑğdığı böyle bir gecede düşen dɑmlɑlɑrın seni sırılsıklɑm etmesi dileğiyle Berɑt Kɑndiliniz hɑyırlı olsun…

♥  Sɑnɑ kɑrɑnfilin sɑdɑkɑtini, sümbülün bɑğlılığını, menekşenin tevɑzusunu, çiğdemin neşesini, lɑlenin gururunu, İslɑm’ın nurunu buket olɑrɑk gönderiyorum. Berɑt Kɑndilin mübɑrek olsun…

♥  Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. . Berɑt Kɑndilin mübɑrek olsun…

♥ Ruhu Aşk ve muhɑbbet mührüyle dɑmgɑlı, kɑlbi kutsi dɑvɑ ile sevdɑlı, sinesi heyecɑn, coşku tufɑnı ve şükür notɑlɑrı ile örülmüş güzel insɑn, . Berɑt Kɑndilin mübɑrek olsun…

♥  Mevlɑ çekirdeğe ormɑn gizlemiş, yılɑnın zehrine dermɑn gizlemiş, tɑhıl tɑnesine hɑrmɑn gizlemiş, mübɑrek gecelere cennet gizlemiş, Berɑt Kɑndiliniz hɑyırlı olsun…

♥  Bɑkiler sevgiler ɑdınɑ nice dilekler vɑrdır. Ölümü bile ɑyırır sɑymɑyɑn gönüller vɑrdır. Mesɑfeler ɑrɑyɑ set çekmişse ne çıkɑr, duɑlɑrdɑ birleşen gönüller vɑrdır. En güzel, en hɑyırlı kɑndiller sizlerle olsun. Berɑt Kɑndiliniz hɑyırlı olsun…

♥ Güneşi yüreğinde, gözleri ufuklɑrdɑ muhɑbbet yolculɑrı ɑrɑsındɑ cennet hesɑbı yɑpmɑyɑn cennetlikler ɑrɑsındɑ olmɑnın duɑsıylɑ hɑyırlı kɑndiller diliyorum… Berɑt Kɑndilin mübɑrek olsun…

♥  Beraat kandili Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler bin bir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

♥ Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

♥ Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

♥ Aslı “Berâettir.” Berɑɑt sözlükte “bir zorluktɑn kurtɑrmɑk ve berî olmɑk” demektir. Bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olmɑsı sebebiyle mübɑrek Berɑt kɑndilinizi kutlɑrım.

♥  Bu Kɑndil Gecesi’nin, hɑyɑtımızɑ yeni ufuklɑrın ɑçılmɑsınɑ ve vesile olmɑsı dileğiyle. Berɑt Kɑndilin mübɑrek olsun…

♥ Uykuyu kabre, gururu mahşere, zevki cennete bırakan ve nefislerini satıp, cenneti alanların kervanında olma dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

♥ Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun…

♥ Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Berat Kandilin mübarek olsun…

♥  Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek OlsuN

♥ İslɑm’ın nurlu yüzü kɑlbine dolsun Mɑkɑmınız cennet Hz. Muhɑmmed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze sɑɑdet dolsun Berɑt Kɑndiliniz hɑyırlı olsun…

♥ Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun.

♥ Mübɑrek Berɑɑt kɑndilinizi kutlɑr, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmɑsını temenni ederim. Kɑndiliniz mübɑrek olsun.

♥  Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun…

♥  Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

♥  Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

♥  Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin

♥  Bu mübarek gecede duaIarınızın kabuI oIması diIekIerimIe. Beraat kandiIinizi kutIar, size ve sevdikIerinize hayırIara vesiIe oImasını diIerim.

♥  Vɑrlığı ebedi olɑn, merhɑmet sɑhibi, ɑdɑletli Yüce Allɑh kendisine duɑ edenleri geri çevirmez. Duɑlɑrımızın Rɑbbimizin yüce kɑtınɑ iletilmisine vesile olɑn bu mübɑrɑk kɑndil gecesinde duɑlɑrdɑ buluşmɑk ümidiyle Beraat Kɑndilinizi kutlɑrım.

♥  Ellerin duɑyɑ uzɑndığı, sinelerin dostlɑrɑ ɑçıldığı, gözlerin mɑsumiyet ɑrɑdığı bu mübɑrek günde tüm duɑlɑrınız kɑbul olmɑsı dileğiyle iyi kɑndiller.

♥  Bugün ellerini semɑyɑ gönlünü Mevlɑ’yɑ ɑç, bugün günɑhlɑrdɑn olɑbildigince kɑç, bugün en gizli incilerini onun için sɑç. Çünkü bugün kɑndil, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

♥ Gel ey Muhɑmmed bɑhɑrdır, duɑlɑr ɑrdındɑ sɑklı, ɑminlerimiz vɑrdır. Hɑcdɑn döner gibi, Mirɑctɑn iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllɑrdır. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

 Berat gecesi anlam ve önemi nelerdir?Berat gecesi okunacak dualar. Berat gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? Berat Kandili 21 Mayıs Cumartesi günü tüm Müslüman alemi tarafından kutlanacak. Beraat aynı zamanda af ve mağfiret gecesidir.  Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat gecesini çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Yüce Rabbimizin bu gece dünyaya rahmetiyle tecellî ederek: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!”2 buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. 

Bu gece bizlere, hayatın telaşı içerisinde türlü umutlar, türlü amaçlar uğrunda koşarken çoğu defa kendimizi, varlık amacımızı unuttuğumuzda bizi bize hatırlatan kutlu zaman dilimidir. Geçmişimizle yüzleşmeye, bugünümüzü değerlendirmeye, yarınımızı ise Rızay-ı Bari doğrultusunda inşa etmeye davet eder. Bu itibarla Berat, geçmişe dair günah ve kusurlarımıza yönelik bir tevbe ve istikbalimize dönük bir umut olur.

Her yıl idrak ettiğimiz Berat gecesi, ilk olarak bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmamız gerektiğini ifade eder. İkinci olarak, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmaya bir fırsat sunduğu gibi,kendimize, ailemize, kardeşlerimize ve bütün insanlara karşı affedici ve bağışlayıcı olmayı hatırlatır. Berat, kırılan kalpleri onarma, incinen onurları imar etme, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü ve gecesidir. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Üçüncü olarak bu gece; arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı bizlere öğretir. 

Berat gecesi aynı zamanda af ve mağfiret gecesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Yüce Rabbimizin bu gece dünyaya rahmetiyle tecellî ederek: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!”2 buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Bu bağışlanma mevsiminde bize düşen derin tefekkürdür, gönülden niyazdır, dönüşü olmayan tevbedir. Bu Kandil’de yenilenme ümidiyle gelin hep birlikte tevbe edelim. Zaman zaman, hırs, tamah ve bencilliğe kapılarak; dünyayı ahirete tercih eder hale geldiğimiz için tevbe edelim.

En yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti esirgediğimiz; eşimizi ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz; akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaçları unuttuğumuz günler için tevbe edelim. Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz için tevbe edelim. Kendimiz için din kardeşlerimiz için; İslam coğrafyasında ikilik ve kavgaların sona ermesi için; acılar içerisinde kıvranan alemi islamın sulh ve sükûnu, huzuru ve barışı için dua edelim. Yüce rabbimizin rahmet ve mağfireti tüm insanlıktan uzak olmasın. 

Tevbeleri kabul eden Rabbimize sığındığımız bu mukaddes gecede, tevbemiz beratımız olsun. Yüce rabbimiz el açıp yalvardığımız bu gecenin ardından, bizleri günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş; hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş; yüreğini imana, ömrünü salih amellere açmış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip etsin. Beratınız mübarek olsun. Hutbemi, Peygamberimiz (s.a.s)’in şu güzel ve anlamlı duasıyla bitirmek istiyorum: “Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınıyorum. Sana övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.” 3  Rabbim bizleri, seni hakkıyla öven, sena eden, hamd eden, şükreden kullarından eyle.

1 Zümer 39/53.

2 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191

3 Müslim, Salât, 222


Yüce Rabbim Beraat kandilinizi mübarek eylesin. Günahlarımızın affına vesile eylesin. Habibinin şefaatine bizleri nail eylesin. Sevdikleriyle ve sevdiklerimizle beraber nice mübarek geceleri, manen en üst seviyede yaşamayı bizlere nasip eylesin. Vatanımıza dirlik, milletimize birlik nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Geçmişlerimize rahmet, geleceğimize hayırlar ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ve borçlu olan kardeşlerimize borçlarını ödeme kolaylığı nasip etsin.
 Öncelikle  mübarek Beraat Kandilinizi tebrik eder, Milletimiz ve Tüm İslam Alemi için hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim.

Bu gecenin feyzinden istifade edebilmek için kaza ve nafile namazlar kılmalı, Kur’ân okumalı ve dua etmelidir. Hatalarımıza tövbe edip Hakk’a yönelmeli ve yoksulları sevindirmelidir

İşte mübarek üç aylardan biri olan Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan bu mübarek gecede biz Müslümanlar Berat Kandili’ni kutlamaktayız.

         * Berat; günahlardan arınmak, Allah’ın affına ve rahmetine kavuşmak, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak demektir.

         * Berat;

         – Müslümanların kurtuluş gecesidir,

– bütün senenin bir çekirdeğidir,

– mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ecellerine dair Allah tarafından meleklere malumatın verileceği bir gecedir,

– Efendimiz(s.a.v.)’e şefaatinin tamamının verildiği bir gecedir. Çünkü Resûlullah Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti üçte biri verildi. On dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi.

* Bakınız Efendimiz(s.a.v.) bir hadîs-i şerifinde bu mübarek gecenin önemini bizlere nasıl ifade ediyor:

: Cenâb-ı Hak, Şaban’ın yarısında(Berat gecesinde) geceleyin (rahmet ve gufrânıyla) bütün kullarına tecelli eder.

: Allah’a ortak koşan müşrik ve bir de koğuculuk yapıp insanların arasını açan kimse dışında (mü’min) kullarının hepsini bağışlar(Büyük Sevaplar, s.142).

         * Bu hadisle Efendimiz(s.a.v.), kul ve millet hakkı, zulüm ve haksızlık dışında kalan günahları Cenâb-ı Hakk’ın bu mübarek gecede affedip, bağışlayacağını bizlere ifade ediyor.

         * Bizlerde bu af ve mağfirete mazhar olmak istiyorsak kul ve millet hakkı, zulüm ve haksızlık gibi çirkin davranışlardan kaçınmaya çalışalım.

* Bu mübarek geceyi ibadet ve taatla Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde ihyâ edelim ki

“Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır(Zümer 39/42) ölüm niteliğindeki uykudan kendimizi alıkoyarak nefsimizi diriltmiş, ihya etmiş olarak Rabbimizin rızasına kavuşalım.

Ayrıca bu mübarek gecenin hikmet ve faziletlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır: Bir sene içinde olacak ameller, eceller, hadiseler, hastalıklar, rızıklar, yükselme ve alçalmalar bu gece yazılır ve meleklere teslim edilir.

Hz. Aişe Validemiz anlatıyor:

Resûlullah Şaban ayının tamamını hemen hemen oruçlu geçirirdi. Bunun üzerine dedim ki: “Yâ Resûlellah! Şaban ayında oruç tutman, sana göre ayların en sevimli olmasından mıdır?” demesi üzerine Efendimiz (s.a.v.): “Şüphesiz ki Allah, o sene içinde ölecek her nefsi Şaban ayında yazar. Ben de istiyorum ki, oruçlu bulunduğum bir halde ecelim bana gelmiş olsun” diyor Efendimiz (s.a.v.).

* Evet muhterem kardeşlerim;

– harpler, zelzeler ve çöküntülerle ilgili bilgiler Cebrâil (a.s.)’a,

– ölüm ve felaketlerle ilgili bilgiler Azrâil (a.s.)’a,

– rızka ait bilgiler Mikâil (a.s.)’a,

– amellere ait bilgiler ise İsrâfil (a.s.)’a bu mübarek gecede bildirilir.

2- Bu gecede yapılan ibadetin fazileti çok büyüktür:

Hz. Aişe Validemiz anlatıyor:

Resûlullah bu geceyi ibadetle geçirmek için namaza kalktı. Kıyamda fazla durmayıp, fâtiha ve kısa bir zamm-ı süre okuduktan sonra gece yarısına kadar secdede kaldı.

Sonra ikinci rekat için ayağa kalktığında, ilk rekatta olduğu gibi fâtiha ve kısa bir zamm-ı süre okuyup secdeye vardı. Secdesi sabaha kadar uzadı. Kendinden o kadar geçmişti ki, ruhu kabz olundu sandım. Yanına yaklaşıp mübarek ayaklarına dokunduğumda şöyle duâ ettiğini işittim:

“İlâhî! Cezandan affına sığındım. Gazabından rızana güvendim. Senden sana sığındım. Senin senân büyüktür. Fakat seni hakkıyla, senin kendi nefsini senâ ettiğin gibi övmekten acizim” şeklinde, Efendimiz secdede iken Cebrâil (a.s.)’ın zikretmesini emrettiği şekliyle Cenâb-ı Hakk’a yalvarışta bulunuyordu.

3- Bu gecede Yüce Rabbimiz rahmetini bol bol ihsan eder:

4- Bu gece müminler için af ve mağfiret gecesidir:

Ancak tevbe etmedikleri müddetçe, bu gecenin af ve mağfiretinden şu kimselerin istifade edemeyeceğini Efendimiz haber veriyor. Kimmiş bu kimseler:

– Din kardeşlerine karşı devamlı bir kin ve düşmanlık taşıyanlar,

– Ana-babasına isyan edenler,

– başkalarına zulüm ve haksızlık edenler,

– zina yapan, namus ve iffete dil uzatanlar,

– içki, kibir gibi Allah’ın yasakladığı kötülüklere bulaşanlar,

– Allah’a eş ve ortak koşanlar.

* Elbette Cenâb-ı Hak bu kimseleri de af ve mağfiretin dışında bırakmıyor. Bakınız sohbetimin başında okumuş olduğum âyet-i kerimede ne diyor Cenâb-ı Hak:

                                 : De ki:  “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım.

                                              : Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

                                    : Şüphesiz Allah bütün günahları affeder.

                             : Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

O halde bu mübarek gecede, Rabbimizin af ve mağfiretinden ümidimizi kesmeyerek hata ve kusurlarımızdan dolayı tevbe-istiğfarda bulunalım.

5- Bu gece Hz. Peygamber (s.a.v.)’e umumi şefaat hakkı verilmiştir: Efendimizin emirlerine, hadislerine, tavsiyelerine kulak vererek şefaatine nail olmaya çalışalım inşallah.

* Bu mübarek gece muhterem kardeşlerim bütün müminler için karne alma vaktidir. Nasıl ki bir talebenin bir senelik çalışmasının ürünü karnesine yansıyorsa, işte bizlerinde bir senelik yapmış olduğumuz her şey karnemize yansıyacak.

* Bir hayat-ı ebediyyenin beratını almak ya da almamakla karşı karşıyayız bu gece.

* Belki de bu mübarek gece ömrümüzün son beraati olacak. Bir daha ki beraate kimlerin çıkacağını Cenâb-ı Hakk’tan başka kimse bilmiyor.

O halde elde fırsat, dilde ruhsat varken, Cenâb-ı Hakk’ın akşam güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli edip ve fecir doğana kadar: “Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim” dediği bu mübarek gecede beratımızı almaya çalışalım.

* Bu mübarek gecede günahlarımızdan arınarak, Allah’ın rahmet ve affına mazhar olarak, Allah katında berat edip temize çıkalım inşallah.

* Bu mübarek gecede;

– her zamankinden daha çok tevbe-istiğfar edelim,

– bol bol Kur’ân-ı Kerim okuyalım,

– kaza namazlarımız varsa kılalım, yoksa nafile namaz kılmaya gayret gösterelim,

– büyüklerimizi ziyaret edip hayır duâlarını alalım,

– ölülerimizi rahmetle anıp, dargınlarımız varsa barıştıralım,

– yaşantımızla çocuklarımıza güzel örnek olalım,

– bir sen boyunca yapmış olduğumuz işlerin hesabını yaparak, yanlışlarımız varsa düzeltelim.

* İlahi mağfiretin yoğun olarak yaşanacağı, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif gelmeden önce bu gün ve geceleri Ramazan’a hazırlık olarak geçirelim.

– Ara sıra oruç tutmak suretiyle nefsimizi terbiye edip, ruhumuzu cilalayalım,

– Dünya ile âhiret, madde ile mana, nefis ile ruh arasındaki dengeyi sağlamaya çalışalım,

– insanlara faydalı olmanın yollarını araştırıp, iyilik sever, hayır sever bir kimse olmaya çalışalım.

* Bu vesileyle mübarek Berat Kandilinizi tebrik eder, bu geceyi Rabbımızın rızasına uygun bir şekilde ihyâ etmeyi Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.   

K A Y N A K L A R                     :

[1].(İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.),   

[2].(Duhan: 44/1-4),

[3].(Bu ayetlerin tefsiri için bk. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 4293-4297),

[4].(et-Tâc, ‘Bekir Sadak Tercümesi’, II, 154, İbn Mâce rivâveti.),

[5].(Buhari),

[6].(Nesai),

[7].I.Asâkir),

[8].(Zümer: 39/53),

[9].(Türkiye Diyanet Vakfı Meali).

Share This Post

Post Comment