Hz. Ali’den Öğütlü Sözler – ( Güncel )

Peygamber efendimiz tarafından Cennet’e girecekleri dünyadayken müjdelenen on sahabi(Aşere-i Mübeşşere)‘den olan Hz. Ali’den özlü sözler sizlerle..

Peygamber efendimiz tarafından Cennet’e girecekleri dünyadayken müjdelenen on sahabi(Aşere-i Mübeşşere)‘den olan, Peygamberimizin de damadı Hz. Ali’nin en özlü, en anlamlı, en etkileyici, en düşündürücü; ders veren, öğüt veren, yol gösteren, nasihat veren, ışık tutan sözlerini magazinozel.comolarak sizler için hazırladık. Facebook, twetter gibi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabileceğiniz Hz. Ali’den Yol Gösteren Nasihatli Sözler magazinozel.com kalite farkıyla sizlerle..

Hz. Ali’den Yol Gösteren Nasihatli Sözler 

 • Bin defa mazlum olsan da, bir defa zalim olma.
 • Allah’ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanı da gönlüme razı eyle.
 • Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.
 • Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.
 • Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.
 • Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.
 • Kemal, doğru konuşmak ve doğru olmaktır.
 • Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.
 • Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.
 • Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.
 • Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.
 • İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.
 • İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.
 • Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.
 • Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.
 • Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.
 • Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.
 • Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin, çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.
 • Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz, bütün malını mirasçılara vermeye razı olur.
 • Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız, siz de yalancı olursunuz.
 • Dili’ni yermekten de övmekten de koru.
 • Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.
 • Adamlık, ahde vefa, verdiği sözü tutmaktır.
 • Şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez. Kötü alışkanlıkları terk etmek, en büyük ibadetlerdendir.
 • İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır.
 • Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.
 • Haddini bilen kimse, hakaret görmez.
 • Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır.
 • İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.
 • Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.
 • Gözü olana, sabah ışımıştır.
 • Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur.
 • Gerçekle savaşan, elbette alt olur gider.
 • Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır.
 • Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.
 • Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.
 • Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.
 • Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.
 • Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.
 • Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.
 • Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.
 • Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.
 • Söyleyene bakma, söylenene bak.
 • Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.
 • İlim meclisi cennet bahçesidir.
 • Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.
 • İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.
 • Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.
 • İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.
 • Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.
 • Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.
 • Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.
 • Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.
 • Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.
 • Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.
 • Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.
 • Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.
 • Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.
 • Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.
 • Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.
 • Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.
 • Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.
 • Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.
 • Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

Share This Post

Post Comment