Hz Ebubekir Güzel Sözleri – Resimli

Hazreti Ebubekir Sözleri, Hz Ebubekir en güzel sözleri Umutlarınız yok olup, emelleriniz kesilmeden ve kötü amellerinizle baş başa kalmadan önce ömrünüzü değerlendirin. İşte En güzel Hazreti Ebubekir Sözleri…

 Hz Ebubekir Sözleri 

♥ Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!”

♥ Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.”

♥Hz. Muhammed ‘e tapan bilsin ki o öldü. Allah ‘a tapan bilsin ki Allah ölmez.”

♥ Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.”


♥ Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terketmektir.”

♥ Haramı terketmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.”


♥ Sabredin, her şeyin başı sabırdır.”

♥ Dört şeyi dört yere bırakın;uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete.”

♥ Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.”

♥ Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.”


♥ Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.”

♥ Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.”

♥ Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.”

♥ Kim kendi nefsini, kusurundan dolayı kınar ve ona kızarsa, Allah o kimseyi azâbından emin kılar.”

♥ Allah rızâsı için olmayan hiçbir sözde hayır yoktur.”

♥ Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, ulaşınca da onu geç, yâni daha başka hayırlar ara.”

♥ Umutlarınız yok olup, emelleriniz kesilmeden ve kötü amellerinizle baş başa kalmadan önce ömrünüzü değerlendirin.”


♥ Bilir misiniz, cezası en çabuk verilen günah hangisidir? Azgınlık, ana baba ve akraba ile alakayı kesmek.”

♥ Bir toplumda ahlaksızlık yaygın hale gelirse, Allah o toplumun tümünü cezalandırır.”

♥ Hemen ceza vermeye yeltenme; zirâ onun en azı bile acıtıcıdır; bu işte görevliysen hafifi ile yetin.

♥ Sen kendini ıslah et, düzelt; yoksa halk seni düzeltir.”

♥ Her şeyde tehdit savurma; aksi takdirde heybetin gönüllerden silinir.”

♥ Mal cimrilerde, silah korkaklarda, fikir (re’y) zayıflarda olursa işler bozulur.”

♥ Her nefsin aşırı istekleri vardır; nefsin dizginini onun eline verirseniz alabildiğine gider.”

♥ Af etmede ve ceza vermede sözün ciddiyetten uzak olmasın; aksi takdirde ne güveninden emin olan, ne de tehdidinden korkan olur.”


♥ Azıksız kabre giren, gemisiz deniz yolculuğuna çıkan gibidir.”

♥ Suçtan daha ağır bir ceza ile tehdit etme; Çünkü onu uygularsan günaha girersin; uygulamazsan yalancı çıkarsın.”

♥ Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, kendi aleyhinedir. Bunlar da: azgınlık, döneklik ve düzenbazlıktır.”

♥ Yönetici dahi olsa, ondan hakkını almak istediğin gibi sen de onun hakkını ver.”

♥ Allah’a en itaâtkâr insan, günahına en çok düşman olandır.”

♥ Sana dostluk yapana karşı sen de iyi dost ol; fakat bütün dostlarını, haklarını alma hususunda eşit tut.”

♥ Bir insan, halkın yönetimini üstlenir de, onları Allah’ın kitabı ile yönetmezse, Allah ona lanet eder.”

♥ Bir toplum, Allah yolunda cihadı bırakırsa, Allah o toplumu zillete düşürür.”


♥ Ne söylediğine ve ne zaman söylediğine iyi bak, dikkat et!”

♥ Sevmen aşırı olmasın; buğzun da yıpratıcı olmasın.”

♥ İyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan yöneticiye itaât eden kimse kurtuluşa erer ve onun üzerinde bulunan hakkını ödemiş olur.”

♥ Ölümü çok iste ki, sana hayat bağışlansın.”

♥ Hayrı kaçırırsan onu elde etmeye çalış; şer ile yüz yüze gelirsen, ondan kaç.”


♥ Ölüm, âhiret belalarının hepsinden kolay; dünya belalarının hepsinden zordur.”

♥ Nefsinize uymaktan sakının. Ancak arzu, tamah ve öfkesini yenen felaha erecektir.”

♥ Suçsuz bir insana zulmeden kimseyi, Allah en aşağı bir duruma düşürür.”

♥  Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir

Share This Post

Post Comment