YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Yönetim danışmanlığı, günümüzde pek çok şirketin başvurduğu hizmetlerden biridir. Şirketlerin etkili ve doğru şekilde yönetildiklerinde daha hızlı geliştikleri.

Yönetim danışmanlığı, günümüzde pek çok şirketin başvurduğu hizmetlerden biridir. Şirketlerin etkili ve doğru şekilde yönetildiklerinde daha hızlı geliştikleri, krizleri fırsata çevirebildikleri, sabit maliyetlerini azaltabildikleri görülmüş ve bu konuya önem verilmeye başlanmıştır. Yönetimin stratejik olarak değerlendirilmesi, işletmenin SWOT analizlerinin yapılması, iç iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi gibi oldukça geniş süreçleri kapsayan danışmanlık hizmetleri, şirketlerin gelişimi açısından oldukça pozitif etkiler yaratmaktadır. Bu süreç, kurumsal gelişim alanlarının doğru şekilde belirlenmesi, iç süreçlerin desteklenmesi, yapılması düşünülen faaliyetlerin önceliklerine göre ayrılması ve mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi gibi pek çok aşamayı kapsar. Şirketiniz için en uygun yönetim danışmanı ile iş birliği yapmak ve gelişime destek olmak için Stratejico yönetim danışmanları ile iş birliği yapabilirsiniz.  

’Yönetim danışmanlığı maaşları ne kadardır?’’ Sorusu bu alana eğilim göstermeyi düşünen pek çok kişinin merak ettiği sorulardan biridir, ancak bu sorunun net bir cevabı yoktur. Yönetim danışmanlığı ödemesi, maaş olarak yapılabileceği gibi yönetim danışmanı tarafından fatura edilerek de yapılabilir. Ödeme süreçlerinin nasıl düzenleneceği, tamamen danışman ve firma arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Yani yönetim danışmanlığı ücretleri konusunda belirlenmiş net rakamlar mevcut değildir.  ‘’Yönetim danışmanı nasıl olunur?’’ Sorusu da sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Bir kişinin yönetim danışmanı olabilmesi için genellikle çok uluslu şirketlerden en az birinde üst düzey yöneticilik yapmış olması, şirketi belirli bir noktadan alıp, yukarılara taşımış, rakamsal veya somut olarak ifade edilebilen belirli başarılara imza atmış olması gerekir. Bu başarıları kazandıktan sonra, bunu diğer şirketlere nasıl aktarabileceği, nasıl uygulayabileceği konusunda da ‘yönetim danışmanlığı eğitimi’ alınarak, yönetim danışmanı olunabilir. Özetleyecek olursak, bir kişinin yönetim danışmanlığı yapabilmesi için üst düzey yöneticilik deneyimi, ispatlanabilir başarısı ve bu alanda eğitimi olmalıdır. Yönetim danışmanı, sadece şirketlerin yönetimsel süreçlerini düzenleyebileceği gibi mentorlük anlamında da destek olabilir. Bu nedenle pek çok işletme, kendi sektörlerinde lider markaların eski veya mevcut yöneticileri ile yönetim danışmanlığı kapsamında anlaşmalar yapmaktadır.  

Yönetim danışmanlığı, özellikle aile şirketleri tarafından yararlanılan hizmetlerden biridir. Aile şirketlerinin, çağın gerekliliklerine uygun şekilde gelişim gösterebilmesi, kuşak çatışmasının önlenebilmesi ve iş süreçlerinin en verimli şekilde düzenlenebilmesi için oldukça faydalı olmaktadır.  

Share This Post

Post Comment